Kedudukan dan Tupoksi kelurahan dapat dilihat disini